Žlíbek

Sportovně – rekreační areál Žlíbek

Provozní řád:

Úvod:

Výletiště „Žlíbek“ je částečně oplocený areál se dvěma unimobuňkami, dvěma skladovacími boudami, dvěma přístřešky, volně k užití je 2x suché WC a venkovní umývárna. Uvedené zařízení je majetkem města Kroměříže a provozovatelem je osadní výbor Těšnovice (dále jen OVT). Areál je volně přístupný všem občanům. Tento provozní a návštěvní řád se vztahuje na veškeré fyzické a právnické osoby, které se v areálu zdržují nebo v něm vyvíjejí jakoukoliv činnost. Víceúčelové hřiště nacházející se v areálu „Žlíbek“ je ve vlastnictví TJ Těšnovice a řídí se svým vlastním provozním řádem.Untitled 2

Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba                155

Policie ČR                             158

Hasiči                                     150

Tísňová linka                        112

Práva a povinnosti návštěvníků a nájemníků:

Výletiště je volně přístupné pro všechny spoluobčany, výjimku tvoří dny, kdy je areál pronajatý k soukromým účelům.

Návštěvníkům a nájemníkům je zakázáno:

 • vstupovat do areálu s volně pobíhajícími psy a jinými zvířaty
 • vjíždět do areálu s motorovými vozidly, s výjimkou pronájmů a pořádání kulturních akcí
 • kouřit ve vnitřních prostorách zařízení, odhazovat odpadky a nedopalky
 • manipulovat s lavičkami, odpadkovými koši
 • stanovat a nocovat na území výletiště „Žlíbek“ s výjimkou návštěvníků, kteří mají areál pronajatý
 • rušit noční klid od 22:00 do 6:00 hod.20672713925_652d2c91f5_z

Pronájem areálu

 1. Nájemníkem může být fyzická nebo právnická osoba za účelem pořádání rodinných oslav, kulturních a sportovních akcí
 2. Termíny pronájmů je třeba domluvit s kýmkoliv ze členů OVT a je nutno respektovat plán kulturních a sportovních akcí pořádaných výborem.
 3. Pronájem počíná den předem v 17:00 hod. (nebo v jiném dohodnutém čase) předáním inventáře a klíčů od unimobuňky a podpisem v knize o předání a převzetí výletiště Žlíbek. Za předání areálu zodpovídá kterýkoliv předem dohodnutý člen OVT.
 4. Ukončení nájmu probíhá následující den do 12:00 hod. (nebo v jiném dohodnutém čase) předáním inventáře, klíčů a kontrolou pronajatých prostor členem OVT a jeho podpisem o převzetí areálu.
 5. Ceník pronájmů:
Unimobuňka, venkovní prostory, zapůjčení lavic a osvětlení (občané s trvalým pobytem v Těšnovicích) 500,- Kč/den
Unimobuňka, venkovní prostory, zapůjčení lavic a osvětlení (cizí občané) 1 500,- Kč/den
Nájem areálu právnickým osobám a pro výdělečné akce fyzickým i právnickým osobám Dle dohody OVT

K ceně nájmů se přičítá kauce pro případ poškození ve výši 2 000,- Kč. Splatnost kauce + nájemného jepři předáníareálu nájemníkovi oproti příjmovému pokladnímu dokladu. Vratka kauce proběhne po převzetí areálu výdajovým pokladním dokladem.

Obraz0146. Při pronájmu užívá nájemník veškeré prostory na vlastní nebezpečí a odpovídá za chování svých hostů.

Kroměříž 18. 4. 2017

 

Josef Jelšík

Předseda osadního výboru Těšnovice

Komentáře jsou uzavřeny

© 2015 Těšnovice (Bochy, VTX a možná pár ostatních ;-)